Komlexní služby věřitelům s.r.o.
Poskytování bezpečnostních a úklidových služeb – možnost náhradního plnění
Drobečková navigace

Úvod > Náhradní plnění

Náhradní plnění

 

 Naše společnost při poskytování služeb zaměstnává přes 50 % osob zdravotně postižených, a tudíž může v souladu s platnou legislativou poskytovat tzv. náhradní plnění a to až do výše 36 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za I. – III. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého jednoho přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením v předcházejícím kalendářním roce.

 S účinností od 1. ledna 2012 došlo ke změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a to i v oblasti poskytování náhradního plnění. Nová právní úprava systém poskytování náhradního plnění upravuje následovně:

 Poskytovatelé náhradního plnění mohou pro účely náhradního plnění poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky pouze do výše odpovídající 36i násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.

 Samotné daňové doklady vystavené firmou zaměstnávající přes 50 % osob zdravotně postižených vystavené od roku 2012 již nejsou automaticky brány jako doklad náhradního plnění, pokud nebude smluvně sjednán rozsah náhradního plnění poskytnutého odběratelem.

Všem odběratelům náhradního plnění doporučujeme si prověřit možnost výše poskytnutí náhradního plnění ze strany svého dodavatele.

 Naše společnost na základě uvedených změn se snaží veškeré své služby poskytovat zaměstnanci – osobami zdravotně postiženými, aby nemohlo dojít k situaci, že limit určující horní hranici (36 násobek průměrné mzdy za jednoho přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením) bude vyčerpán a že naše společnost již nebude moci náhradní plnění dalším klientům poskytnout.

 

Sídlo společnosti:

Prokopova 12/164,
130 00, Praha 3
Tel: 222 782 735, 222 782 734

Mapa
rei@rei.cz

Další pobočky :

Kontakty