Drobečková navigace

Úvod > Služby > Fyzická ostraha objektů

Fyzická ostraha objektů

 Zajišťováním fyzické ostrahy objektů zabezpečujeme ochranu majetku klienta. Fyzickou ostrahu vykonávají výhradně zaměstnanci naší firmy, u kterých je prověřována trestní bezúhonnost, a kteří splňují podmínky odborné způsobilosti dle přílohy č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Každý zaměstnanec ostrahy tedy musí absolvovat zkoušku odbornosti pro dílčí kvalifikaci „strážný“ (kód 68-008-E) dle národní soustavy kvalifikací. Z důvodu možného poskytování náhradního plnění vykonávají fyzickou ostrahu zpravidla zaměstnanci – osoby zdravotně postižené, kteří jsou ze zdravotního hlediska tuto činnost schopni vykonávat (prověřují naši smluvní lékaři v působnosti uzavřených smluv na pracovnělékařské služby). 

FYZICKÁ OSTRAHA

 Kromě běžných činností, jako jsou kontrola osob a vozidel, vydávání klíčů, pochůzková činnost apod., jsou naši zaměstnanci dále schopni vykonávat:

  • obsluhu technických bezpečnostních systémů,
  • úkony k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob,
  • součinnost se složkami Integrovaného záchranného systému,
  • vést dokumentaci o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách ve vlastní tištěné dokumentaci.

 Systém řízení a kontroly zavedený u společnosti zabezpečuje denní sledování jakosti výkonů služeb, úzký kontakt se zákazníky a operativní řešení jejich potřeb. Kontrola je zajišťována nadřízenými vedoucími zaměstnanci přímo na vlastních pracovištích, a dále je zajišťována i prostřednictvím on-line systému pochůzkové kontroly, který je schopen informovat o činnosti strážného v reálném čase a to za využití nejvyspělejší technologie přenosu dat GPRS. 
Prostřednictvím tohoto systému:

  • kontrolujeme v reálném čase, zda zaměstnanci fyzické ostrahy na objektu vykonávají pochůzkovou činnost v souladu se stanovenými pravidly,
  • pomocí tlačítka „Panic“ informuje fyzická ostraha stálou službu o narušení objektu či jiné mimořádné události,
  • jsme v reálném čase spojeni pomocí hlasové komunikace se zaměstnancem ostrahy,
  • jsme okamžitě informováni o nefunkčnosti systému či o záměrném poškození systému.

Pro více informací nás kontaktujte