Hlavním cílem společnosti je navazování dlouhodobých vzájemně korektních a stabilních obchodních vztahů

Komplexní služby věřitelům s.r.o.

Společnost Komplexní služby věřitelům s.r.o. byla založena v roce 1994 majiteli firmy REI s.r.o. za účelem právního vymáhání pohledávek firmy REI s.r.o., které pramenily z poskytování bezpečnostních a úklidových služeb této firmy. V roce 2003 ukončila společnost Komplexní služby věřitelům s.r.o.
veškerou činnost v oblasti vymáhání pohledávek a na základě potřeby trhu v bezpečnostních a úklidových službách ve formě tzv. náhradního plnění začala zajišťovat poskytování těchto služeb zaměstnanci - osobami zdravotně postiženými.

Společnost Komplexní služby věřitelům využila rozsáhlé zkušenosti společníků a již vybudovanou organizační strukturu firmy REI s.r.o. k poskytování uvedených služeb na profesionální úrovni.

Hlavním cílem společnosti je navazování dlouhodobých vzájemně korektních a stabilních obchodních vztahů, vysoká profesionalita a kvalita poskytovaných služeb v přijatelných cenových relacích a tudíž maximální spokojenost zákazníka v oblasti odebíraných služeb (fyzické ostrahy a ochrany objektů, recepčních služeb a úklidových služeb.)

Kontaktujte nás