Drobečková navigace

Úvod > Reference a garance > Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

Seriózní přístup k zákazníkovi je garantován systémem sjednaných smluvních záruk a pojištění společnosti. Společnost je pojištěna u pojišťovny KOOPERATIVA, a.s. na odpovědnost za škodu do výše 50.000.000,- Kč a připojištěna na tzv. profesní odpovědnost do výše 10.000.000 i za škodu vzniklou:

a) ztrátou nebo odcizením svěřených klíčů,
b) krádeží, ke které došlo z důvodu nedodržení nebo opomenutí povinností strážní služby dané uzavřenými směrnicemi výkonu strážní  služby.

Obecná odpovědnost za škodu řeší pouze ty případy, kdy pracovník svojí činností způsobí škodu, např. spustí dříve vjezdovou závoru, která poškodí projíždějící vozidlo, nikoli škodu vzniklou neplněním pracovních povinností.

 Obchodní smlouva o poskytování služeb ostrahy či úklidových prací může být uzavřena po dohodě se zákazníkem i s dvouměsíční zkušební lhůtou. I po uplynutí zkušební lhůty má zákazník, z důvodu smluvního ujednání, možnost účinně postihovat případné nedostatky až po okamžité odstoupení od smlouvy. V případě vážnějších nedostatků ve výkonu poskytovaných služeb může zákazník uplatnit slevu z ceny služeb a to až do výše 10 % ceny za příslušný kalendářní měsíc, či nehradit cenu služeb za pracovní směnu, ve které k nedostatkům v kvalitě poskytovaných služeb došlo.